Slogan
Ontwerptekening voor een moderne stadstuin

Het ontwerp

Op basis van de inventarisatielijst, bouwtekening en foto’s wordt een eerste ontwerpschets aan u gepresenteerd. In Eindhoven, geheel Noord Brabant of daarbuiten. De aanpassingen en correcties die hieruit voortkomen worden meegenomen in een tweede schets of verwerkt in de definitieve ontwerptekening. Het gehele definitieve tuinontwerp bestaat doorgaans uit drie tekeningen.

Tekening 1 is een gedetailleerde, ingekleurde presentatietekening. Met deze tekening wordt een duidelijk beeld gecreëerd van de tuin zoals deze er uit gaat zien.

Tekening 2 bevat het beplantingsplan (de plaatsen en benamingen van de beplanting met hun bijzondere kenmerken) alsmede de keuze van de te verwerken dode materialen als bestrating e.d.

Tekening 3 is de werktekening met hierin alle relevante maten voor de tuinrealisatie en indien van toepassing het verlichtingsvoorstel.

Afhankelijk van wat bij het intakegesprek is overeengekomen, kan van deze werkwijze of de mate van uitwerking worden afgeweken.