Slogan
Verhoogde vijver in strakke tuin met grassen en hortensia’s

Werkwijze

Een goed tuinconcept heeft een basisstructuur welke aansluit op uw tuinwensen, de stijl en architectuur van het huis en de omgeving.

Voorafgaand aan een tuinontwerp vindt er een uitvoerig intakegesprek plaats. Middels een uitgebreide inventarisatielijst wordt er -op uw lokatie in de regio Eindhoven, Noord Brabant of daarbuiten- goed naar uw tuinwensen geluisterd en gekeken. Wat wilt u persé, maar ook wat wilt u beslist niet. Zijn er elementen in de omgeving die we kunnen 'lenen' (het zicht op die mooie boom hiernaast) of zijn er zaken (de dakkapel van de achterburen) die we juist willen camoufleren. Deze en vele andere onderwerpen nemen we samen met u door. Alle afmetingen van uw huis en perceel worden van de bouwtekening overgenomen en/of door ons ingemeten.

De prijs van een ontwerp wordt bepaald door factoren als ‘omvang wensenpakket’ en de ‘moeilijkheidsgraad’ van het tuinproject. Daarnaast speelt het aantal vierkante meters van het perceel een rol. Bij de inventarisatielijst zit een prijslijst en aan het einde van het intakegesprek zal een prijs voor de uit te voeren ontwerpwerkzaamheden worden berekend.